oficiální web obce

Vážení občané,

dostává se vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje obce Libuň. Cílem Strategického plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky obce, vytyčit vizi, jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Pro budoucí rozvoj obce je důležité znát názor občanů, proto vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení následujících otázek. Pak budeme moci při plánování rozvoje obce vždy přihlížet k vašim přáním a názorům.

Dotazník