oficiální web obce

Obec Libuň se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký, zhruba 7,5 km severozápadně od Jičína. Leží v Jičínské pahorkatině (podcelek Turnovská pahorkatina); protéká jí na svém horním toku potok Libuňka. Žije zde zhruba 800 obyvatel.

Občanská vybavenost a služby

V současné době se v obci nachází obecní úřad, pošta Partner, potraviny COOP a tři hostince. V polyfunkčním domě u obecního úřadu má ordinaci praktický lékař pro děti a dorost, který zde ordinuje jednou týdně a to ve středu od 9:00 – 11:00 hod., dále se zde nachází místní knihovna, provozovna masáží a kadeřnictví.

V obci se nachází základní škola, která nedávno oslavila dvě stě let od založení. Škola prochází nyní rozsáhlou rekonstrukci a děti tak mají zajištěnou výuku v provizorních prostorách v penzionu Bílý dům v Libuni. 

Sportovní a kulturní vyžití

Obec nabízí k vyžití sportovních aktivit asfaltové a fotbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal a tenisový (víceúčelový) kurt. Velkou rekonstrukcí prošla fotbalová tribuna, která byla postavena v letech 1950-1951 a rozšířila se tak o prostory, jenž slouží k občerstvení a pořádání společenských akcí. Jako místo pro pořádání společenských akcí slouží také farská zahrada. Zde se konají různé obecní akce, kde jsou ke koupi výrobky lidových řemeslníků, k vidění vystoupení ochotníků, hudebních kapel, nebo šermířských skupin. Kulturní a společenské akce pořádané v zimní sezóně mají zázemí v místní sokolovně, která proběhla rekonstrukcí v roce 2004-2007. Zde se pořádají plesy, zábavy, společenská setkání a divadelní představení.

Technická infrastruktura

Obec Libuň má vybudovaný veřejný vodovod. Vlastníkem vodovodu je obec Libuň. Správu vodovodu zajišťuje společnost Stavoka Kosice, a. s. Zásobování elektrickou energií a napojení na pevnou telekomunikační síť je samozřejmostí. V obci je ze dvou třetin vybudována stará kanalizace. Kanalizace je jednotná a již nevyhovující. V obci také schází čistička odpadních vod. V současné době se pracuje na projektu nové kanalizace a ČOV, ale tento projekt je velice finančně náročný tak jeho realizace je podmíněna dotací. Obec Libuň je od roku 1998 plně plynofikována. Rozvody plynu jsou umístěny po celém území obce Libuň ne však do jejich místních částí. Obec Libuň vydává periodikum „Libuňský zpravodaj“ v němž občany informuje o novinkách v obci a o kulturních akcích apod. V obci je také bezdrátový veřejný rozhlas, který je instalovaný do všech částí obce.

Doprava

Obcí Libuň prochází státní silnice č. I/35, která spojuje města Jičín a Turnov. Obcí projíždí denně okolo 10 tisíc aut oběma směry. To negativně působí na život v obci, neboť to nejen ohrožuje bezpečnost občanů, ale také obtěžuje vysokým hlukem projíždějících aut. Řešením této situace by byla výstavba rychlostní silnice R35 která se poprvé objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35.  Čtyřproudová silnice R35 z Liberce do Hradce Králové by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do Královéhradeckého a dále do Jihomoravského kraje a vést dopravu mimo obce. V úvahu přicházely tři varianty trasy. Vítězná severní varianta kopíruje z velké části současnou silnici. Realizace tohoto úseku není v této době podpořena žádným z krajských úřadů, protože nepatří k prioritám a počítá se s tím, že se nebude stavět dříve než za několik desítek let. Obec Libuň spravuje 30 km místních komunikací, které mají převážně asfaltový povrch a nejsou v dobrém technickém stavu.  Hromadná doprava je v obci zajištěna železniční i autobusovou dopravou. V obci se nachází tři autobusové zastávky, z nichž dvě jsou v centru obce a jedna na okraji v blízkosti hřbitova. Železniční stanice jsou v Libuni hned dvě. První, hlavní nádraží Českých drah je významným dopravním uzlem, kde se křižují dvě železniční tratě a to trať č. 041 Hradec Králové-Turnov a trať č. 064 Mladá Boleslav-Stará Paka. Nádraží je pětikolejné se čtyřkolejnou vlečkou pískovny Střeleč. Druhá, železniční zastávka obce Libuň se nachází blíže k centru, kde ji v roce 1996 nechala vybudovat obec.