oficiální web obce

Obecní úřad Libuň

1 2 3 5

Vážení občané,

dostává se vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje obce Libuň. Cílem Strategického plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky obce, vytyčit vizi, jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Pro budoucí rozvoj obce je důležité znát názor občanů, proto vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení následujících otázek. Pak budeme moci při plánování rozvoje obce vždy přihlížet k vašim přáním a názorům.

Dotazník

Upozornění

Vzhledem k nastalé situaci je omezen provoz na Obecním úřadě v Libuni.Po omezenou dobu, prosím, upřednostňujte komunikaci telefonicky, emailem nebo poštou.

Úřední hodiny:
pondělí 7.00 – 12.00 hod.
Středa 14.00 – 17.00 hod.

V případě naléhavosti a potřeb volejte.
Telefon:
493 591 130 – Obecní úřad Libuň
725 081 052 – starosta obce
Email: ou@libun.cz

V Libuni 12.10.2020
Miloš Daňo
starosta obce

1 2 3 5