oficiální web obce

Hasiči Libuň, ve spolupráci s obecním úřadem, uspořádali tradiční pálení čarodějnic na Libuňské faře. Za slunného počasí vítali velcí čarodějové a čarodějky z řad hasičů početné příchozí děti i dospělé a kromě občerstvení si pro děti připravili různé hry. Nechybělo ani opékání špekáčků a před setměním byla zapálena připravená vatra.