oficiální web obce

Prodej se uskuteční v úterý 17.10.2023 od 13:30h u kostela a zdržíme se zhruba půl hodiny. Pokud je to možné, prosíme o vyhlášení rozhlasem/3x/ (zaslání emailů/SMS občanům).