oficiální web obce

Aktuality

Na ustavujícím zasedání obce Libuň dne 24. října bylo nové vedení obce určeno takto:

Uvolněný starosta: zůstává Miloš Daňo

Neuvolněný místostarosta: Jaroslav Vaňouček

 

členové zastupitelstva: 

  • Aleš Taneček
  • Pavel Veselý 
  • Renata Kozáková
  • Oldřich Fiala
  • Jan Kolařík

Předseda finančního výboru: Aleš Taneček, členové: Oldřich Fiala, Renata Kozáková

Předseda kontrolního výboru: Jan Kolařík, členové: Pavel Veselý, Michal Jelínek

Zástupce zřizovatele ve školské radě: Jaroslav Vaňouček

Zástupce obce ve svazku obcí Brada: Miloš Daňo

 

Starosta Obce poděkoval bývalým zastupitelům Mgr. Radce Zrnéčkové a Jiřímu Burdovi za jejich práci v obecním zastupitelstvu v předešlém období. Poděkování také patřilo odstupující místostarostce, paní Renatě Kozákové.

Nově zvolené zastupitelstvo.

Poděkování bývalé zastupitelce Radce Zrnéčkové.

Za nepřítomného Jiřího Burdu převzala věcný dar paní Jana Burdová.

Nové tváře obecního zastupitelstva, v popředí Aleš Taneček a za ním v červeném Jan Kolařík.

Místní cestovatel Jan Svoboda se, jen s batohem a fotoaparátem, vydal na pěší cestu přes celou Českou Republiku od jejího nejzápadnějšího konce nedaleko Aše, až po ten nejvýchodnější, na Česko-Slovensko-Polské trojmezí u Hrčavy.  Pro toto dobrodružství si vybral severní stezku, která zhruba kopíruje severní hranici Česka a překračuje nejvyšší vrcholy většiny našich hor. 

Jan Svoboda, Obec Libuň a SDH Libuň Vás Tímto zve na besedu, včetně promítání fotografií, z tohoto nezapomenutelného dobrodružství.