oficiální web obce

Volby

Doba  a místo konání voleb Vyvěšeno: 22.09.2016  

 

Veřejné vyhlášky

Informace pro platby daně z nemovitých věcí Vyvěšeno: 03.05.2016  
Daň z nemovitých věcí na rok 2016 Vyvěšeno: 03.05.2016  
Informace ke zpřístupnění seznamu daně z nemovitých věcí Vyvěšeno: 03.05.2016  
Přechodná úprava provozu  Vyvěšeno: 03.05.2016  

 

Pozvánka

Pozvánka na zasedání Vyvěšeno: 13.02.2017    

 

Rozpočet

Návrh schodkového rozpočtu Vyvěšeno: 03.04.2016  
Rozpočet

 

Závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014
Souhrnná sestava
Závěrečný účet 2014
Výkaz zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, Svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti Vyvěšeno: 28.05..2016  
Rozvaha – Územní samosprávné celky, Svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti Vyvěšeno: 28.05..2016  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Vyvěšeno: 28.05..2016  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno: 28.05..2016  

 

Rozbory vody

Protokol o zkoušce vody č.5004/16 Vyvěšeno: 08.11.2016 
Protokol o zkoušce č. 3478/2016 Vyvěšeno: 28.08.2016 
Protokol o zkoušce vody č.2916/16 Vyvěšeno: 18.07.2016 
Protokol o zkoušce vody č.1741/16 Vyvěšeno: 03.05.2016  
Protokol o zkoušce č.4897/15
Protokol o zkoušce vody č.3722/15
Protokol o zkoušce vody č.3620/15
Protokol o zkoušce vody č.3159/15
Protokol o zkoušce č.2878/15
Protokol o zkoušce vody č.2665/15
Protokol o zkoušce č.1039/15
Protokol o zkoušce vody č.960/15

 

Usnesení zastupitelstva

4-2015  (26.2.2015 – 13.3.2015)
5-2015  (26.3.2015 -11.4.2015)
6-2015  (23.4.2015 – 9.5.2015)
7-2015  (25.6.2015-11.7. 2015)
8-2015  (24.9.2015 – 10.10.2015)
9-2015  (19.11.2015 – 5.12.2015)
10-2015  (17.12.2015 -2.1.2016)
Vyvěšeno: 03.03.2016       11-2016
Vyvěšeno: 21.04..2016      12-2016
Vyvěšeno: 23.6.2016 / svěšeno 08.07      13-2016
Vyvěšeno: 22.9.2016       14-2016
Vyvěšeno: 20.12.2016       16-2016

 

Záměry

Vyvěšeno: 06.06.2016      Záměr 1/2016
Vyvěšeno: 06.06.2016      Záměr 2/2016
Vyvěšeno: 06.06.2016      Záměr 3/2016
Vyvěšeno: 06.06.2016      Záměr 4/2016
Vyvěšeno: 06.06.2016      Záměr 5/2016

Volby

Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí Vyvěšeno: 08.08.2016  
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Vyvěšeno: 08.08.2016