oficiální web obce

Aktuálně

Změna pracovní doby Vyvěšeno: 19.02.2018

 

VOLBY prezidenta republiky

vyhláška o počtu členů okrskové volební komise Vyvěšeno: 13.11.2017   
Oznámení o místě konání volby prezidenta republiky Vyvěšeno: 27.11.2017   
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Vyvěšeno: 02.12.2017    
Vyhláška o jmenování zapisovatele Vyvěšeno: 02.12.2017    
Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí Vyvěšeno: 18.12..2017    

 

Autocamp Jinolice

Koupací místo Oborský rybník v Jinolicích Vyvěšeno: 14.09.2017    
Koupací místo Oborský rybník v Jinolicích Vyvěšeno: 14.09.2017    
Koupací místo Oborský rybník v Jinolicích Vyvěšeno: 14.09.2017     
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017   
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017    
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017     
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017    
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017     
Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 14.09.2017     
Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 14.09.2017     

 

Volby 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Vyvěšeno: 14.09.2017    
Počet členů okrskové volební komise Vyvěšeno: 14.09.2017    
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků Vyvěšeno: 14.09.2017    

 

Pozvánka

Pozvánka na 23. zasedání Vyvěšeno: 13.02..2018  

Územní plán

Veřejná vyhláška – návrh územního plánu Vyvěšeno: 07.08.2017    
1 OUP KOV Libun 2017_05 Vyvěšeno: 26.06.2017    
1 UP ZCU Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017     
2 OUP SUV Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017    
2 UP HLV Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017    
3 OUP ZPF Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017     
3 UP VPS Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017     
Pozvánka na veřejné seznámení s projednávaným návrhem. Vyvěšeno: 26.06.2017     
Uzemni_plan_Libuň_návrh pro SJ Vyvěšeno: 26.06.2017     

 

Rozpočet

Rozpočtové provizorium Vyvěšeno: 21.12.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-21 Vyvěšeno: 21.12.2017 
Rozpočtové opatření č. 8 Vyvěšeno: 21.12.2017  
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021 Vyvěšeno: 04.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 5,6,7 Vyvěšeno: 30.11.2017      
Rozpočtové opatření č. 4 Vyvěšeno: 28.09.2017  
Rozpočtové opatření č. 3 Vyvěšeno: 30.06.2017    
Rozpočtové opatření č. 1 a 2 Vyvěšeno: 01.06.2017     
Schválený rozpočet Vyvěšeno: 20.04.2017    
Rozpočtový výhled Vyvěšeno: 20.03.2017    
NÁVRH SCHODKOVÉHO ROZPOČTU na rok 2017 Vyvěšeno: 02.04.2017    

 

Veřejné vyhlášky

OZV o nočním klidu OZV č. 2/2017 Vyvěšeno: 21.12..2017 
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěšeno: 30.11..2017   
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěšeno: 25.11..2017   
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěšeno: 25.11..2017   
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Vyvěšeno: 09.11..2017    
Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 09.11..2017    
OZV o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Vyvěšeno: 28.09..2017    
Obecně závazná vyhláška obce Libuň č. 1/2017 Vyvěšeno: 28.09..2017    
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Vyvěšeno: 17.11.2016    
Veřejná vyhláška Vyvěšeno: 24.04.2017    

 

Rozbory vody

Protokol o zkoušce vody č.5103/17 Vyvěšeno: 14.11.2017    
Protokol o zkoušce vody č.4228/17 Vyvěšeno: 11. 09.2017    
Protokol o zkoušce vody č.3755/17 Vyvěšeno: 25.04.2017    
Protokol o zkoušce vody č.2491/17 Vyvěšeno: 25.04.2017    
Protokol o zkoušce vody č.1416/17 Vyvěšeno: 25.04.2017    

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 23/2017 Vyvěšeno: 21.12..2017    
Usnesení č. 22/2017 Vyvěšeno: 30.11..2017  
Usnesení č. 21/2017 Vyvěšeno: 28.09..2017    
Usnesení č. 19/2017 Vyvěšeno: 01.06.2017    
Usnesení č. 18/2017 Vyvěšeno: 24.04.2017    

 

Závěrečné účty

Závěrečný účet – DSO Brada 2016 Vyvěšeno: 18.05.2017    
Audit 2016 Vyvěšeno: 15.05.2017     
ZŠ Libuň – účetní závěrka k 31 12 2016 Vyvěšeno: 15.05.2017     
ZU2016 Vyvěšeno: 15.05.2017     
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Vyvěšeno: 15.05.2017     
Rozvaha Vyvěšeno: 15.05.2017     
Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno: 15.05.2017     
Závěrečný účt za rok 2016 Vyvěšeno: 15.05.2017