oficiální web obce

Barokní stavba byla vystavěna v 18. století uprostřed obce, naproti kostelu sv. Martina, při silnici k Turnovu. Obdélná budova s valbovou střechou a hladkou omítkou má do ulice tři, do dvora pět okenních os. Okna mají po osmi tabulkách a jsou zdobená šambránou a poněkud přečnívající římsou. Vchod ze dvora je pravoúhlý, s římsou v kamenném ostění. Ve střední části přízemí je síň s valenou klenbou, z ní po pravé straně jsou přístupné dvě místnosti s podobnou klenbou, vlevo je místnost s plochým stropem. Na pravé straně síně je umístěno schodiště do poschodí a schodiště do sklepa, který je zaklenutý rovněž valenou klenbou. V poschodí zabírá dvě třetiny klenebního pole síň, z níž je přístup do pěti místností. V části těchto prostor v tzv. Markově modrém pokoji se nachází pamětní místnost P. Ant. Marka a malá galerie obrazů a písemností F. Kavána.