oficiální web obce

Volně stojící obelisk je umístěn u hřbitova směrem k nádraží ČD. Pískovcový barokní sloup z r. 1779 je vztyčen na podstavci tvaru pravidelného trojbokého hranolu s okosenými hranami, zakončený profilovanou římsou. Tři strany spodní části jsou vyplněny rokajovými kartušemi s reliéfními postavami sv. Leonarda, sv. Martina a P. Marie. Horní blok obelisku tvoří tři mělké niky s rostlinnými motiv. Na podstavci je napsáno: 

JZ strana: S.LEONARDE/ORA/PRO NOBIS 

S strana: S.MARTINE/ORA/PRO NOBIS 

JV strana: NÁKLADEM/OBCE/LIBUŇSKÉ/1779