oficiální web obce

Barokní socha z roku 1746 stojí před průčelím kostela sv. Martina, při ohradní zdi na třístupňovém podstavci, jehož hranolovitý sokl s předsazenou střední částí má půdorys 1,30 x 0,40 m. Ten přechází v hranol podstavce s vybíhajícími křídly s volutami. Ve výši 2 m je ukončen rovnou profilovanou římsou. Na čelní stěně je osazen reliéfem ze zkřížených hnátů a lebkou v kartuši, se zavíjeným ornamentem ukončeným beránkem a korunkou nahoře a s písmeny P.M. a I.H. po stranách. Nad kartuší vyrytý text: EX PIO VOTO CONSTANTI HONORI ET VENERATIONI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI POSVIT (lze přeložit pietní slib uctívání svatého Jana Nepomuckého)

Klenák uprostřed římsy nese reliéf P. Marie s korunkou a dítětem. Přední horní strana podstavce má malé zrcadlo s vegetabilním přívěskem a zbytkem závěsu pro lucernu. Socha představuje světce s biretem, v bohatě řaseném kněžském rouchu s pláštěnkou se střapci a ozdobným lemováním. 

Hlava světce s kovovou svatozáří je nakloněna ke kříži v pozdvižené pravé ruce, levou ruku (poškozenou) se zbytky ratolesti má položenou na prsou. Vzadu na podstavci text:

KE CZTI A SLAWIE S. IANA NEPOMUCKÉHO POSTAVIL MARTIN IOSEF HLAWA CIJFAR ZE CARLAG DWORSKI CAPLAN FARAR Z LIBUNSKI A 1746