oficiální web obce

Unikátní architektonická památka na sever od Alp – barokní toskánský pískovcový sloup z roku 1689 připomínající smrt misionáře Matěje Burnatia v roce 1629. Stojí vedle čp. 138 

Čtyři metry vysoká boží muka sestávají ze čtyřbokého podstavce a sloupu s kapličkou a reliéfní výzdobou. Základ tvoří podstavec se dvěma stupni schodů. Ve výši necelého jednoho metru je podstavec ukončen jednoduchou profilovou římsou. Na čtyřech stěnách podstavce jsou vyryty texty:  

čelní strana:

K Wěčné sláwě všemohaucímu milosrdnému dobrotiwému trojjedinému Bohu a na památku zemřelého na poli farním od jinowěrcůw pěti ranami dne 9 srpna 1620 zabitého W.P. Matějě Burnáce rozšiřowatele katolické víry z towaryšstva Ježíšova w Jičíně 

levá strana:

LAPIS ISTE IN/TITULUM PERE/NATURAMI GLO/RIEA GRATIOSO/COLLEGII IČINEN/SIS SOCIETATIS JESU RAIIRONO/ERECTUS EST/A MDCLXXXIX 

pravá strana:

D:O:M: IN LOCO ISTO/QUO PRO VERARE/LIGIONESTANS/ET PUONANS P/MATHIAS BURNA/TIUS ABHAERETI/CIS 9 AUGUSTI 1620/QVINOVULNERE/NECATUS EST. 

zadní strana:

Od uroz. Pána P. Arnošta JOSEFA HRABĚTE z Waldštejna Pána na Zwěřeticích, Studence, Klášteře, Hradišti, Walešowě, Kněžmostech, Solci, Malobratřicích, Doksích, Bělé, Bezdězi, Křivokladi, Krušowici, Nižburgu, Hrubé Skále, Turnowě, cís. k. tajné Rady a Místodržícího w Čechách 

Nad římsou je vztyčen 2,5 m vysoký sloup s prstencem a korintskou hlavicí s rostlinnými motivy a volutami. Nad hlavicí je umístěna kaplička se čtyřmi mělkými nikami s reliéfy. Na severní straně v oválném poli písmena IHS se svatozáří a křížkem, na protilehlé straně výjev s probodávaným Burnatiem. V levé boční nice je reliéf Ježíše na kříži, v pravé kostlivec a postava v rozevlátém šatu. Kapličku zakončuje římsa s koulí na malém čtyřbokém podstavci.