oficiální web obce

U kostela sv. Martina stojí barokní sousoší sv. Josefa s Ježíškem. Pískovcová socha světce je umístěna před jižní zdí kostela na náspu nad silnicí. Dílo sochaře Josefa Jelínka z Mnichova Hradiště pochází z r. 1819. Na čelní stěně hranolovitého podstavce je motiv stuhy a mašle nesoucí čtvercovou desku s nápisem SPONSO CASTISSIMO. Boční stěny jsou zdobeny reliéfními květinovými motivy se stuhou. Postava světce má bohatě řasené roucho, pokrčenou pravou nohu, v pravé ruce svírá kovovou lilii, levou přidržuje Ježíška se svatozáří. 

Na plintu vzadu nápis: Martinus Jelínek laborativ.