oficiální web obce

Uprostřed obce – na prostranství před školou se nachází pomník padlým z 1. a 2. sv. války, vytvořeným sochařem J. Bílkem a architektem B. Holým v r. 1949. Spodní část pomníku vysokého 4,6 m, je ozdobena figurálními reliéfy. Popředí pomníku tvoří schodiště se dvěma rameny, která rozděluje podstavec pro mísu s ohněm. Na bočních stěnách podstavce jsou umístěny desky se jmény padlých.