oficiální web obce

V urnovém háji se nacházejí dva pomníky připomínající válečné události z roku 1866. V Libuni byl tehdy zřízen lazaret, kde bylo i přes 1100 raněných, z nichž 124 vojáků a 10 důstojníků zemřelo. První pomník, zvaný Noelův, stojí nad hromadným hrobem saských důstojníků a vojínů zemřelých právě v lazaretu libuňském. Druhý pomník tvaru johanitské pyramidy stojí nad hromadným hrobem 38 rakouských, 40 pruských a 12 saských vojínů, ten nahradil starší mohutný nízký hranol bez kříže.